+48 602211327  

Regulamin

1. Goście przebywający w Willi na wczasach zobowiązani są do przestrzegania regulaminu hotelowego jaki ustala właściciel Willi.
2. Warunkiem umowy najmu pokoju jest zadatek, pozostałą część wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować w dniu przyjazdu do Willi.
3. W przypadku odstąpienia od umowy najmu pokoju bo, Gość z niej zrezygnował, zadatek przepada na rzecz usługodawcy.
4. W przypadku rezygnacji Gosia w trakcie pobytu nie ma zwrotu gotówki za nie wykorzystany urlop.
5. Obowiązkiem wczasowicza jest w dniu przyjazdu okazać dokument tożsamości celem dokonania meldunku.
6. Doba hotelowa trwa od godź: 15.00 do 11.00 dnia następnego.
7. Cisza nocna obowiązuje od godź: 22.00 do 7.00 rano.
8. Goście otrzymują 2 klucze do pokoju i do drzwi frontowych.
9. Przy wyjeździe goście zobowiązani są zwrócić klucze do rąk właściciela lub personelu.
10. W przypadku zagubienia kluczy koszty z tym związane pokrywa Gość.
11. Przedłużenie doby w dniu wyjazdu należy ustalić z właścicielem Willi do godź: 11.00
12. Podczas nieobecności właściciela goście Willi nie mają prawa wprowadzać do obiektu osób trzecich.
13. Dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy o zamykanie drzwi frontowych.
14. Willa nie odpowiada za rzeczy wniesione do obiektu np. pieniądze, kosztowności, papiery wartościowe, i inne cenne przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną o ile nie zostały zdeponowane w recepcji Willi.
15. Dzieci do lat 13 muszą znajdować się w Willi pod nadzorem dorosłych. Za poczynione szkody w obiekcie odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
16. W obiekcie zarówno w pokojach i balkonach zgodnie z ustawą z 8 kwietnia 2010 r. oraz Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. Nr.81poz 529 ) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
17. Złamanie zakazu palenia wyrobów tytoniowych przez Gościa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów w kwocie 1500,00 zł.
18. Goście Willi zobowiązani są do uszanowania mienia i utrzymania czystości zarówno w pokojach jak i na terenie posesji obiektu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia z jego winy lub odwiedzających go gości. Odwiedzający w obiekcie mogą przebywać wyłącznie do godź: 22.00
19. Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. zabronione jest używanie grzałek, farelek, żelazek oraz innych urządzeń elektrycznych nie będących wyposażeniem Obiektu.
20. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Willa może odmówić
dalszego świadczenia usług osobie która je narusza.
21. Wszelkie usterki i niedogodności związane z pobytem proszę zgłaszać właścicielom Willi.
22. Właściciel Willi ma obowiązek zapewnić gościom bezpieczeństwo, czystość dobry wypoczynek oraz miłą i rzetelną obsługę.